Vzduchotechnika

Inštalácie potrubí, el.rozvodov, rekuperácií,

ventilátorov a ostatného príslušenstva

Realizácia montáži podľa projektovej dokumentácie, v jednoduchších prípadoch podľa obhliadky a akceptácie zákaznáka.
LM - KLIMA s.r.o. Ladislav Malý

Odborná a kvalitná montáž

Rozvody vzduchotechniky
© Šuťo 2024 IWAN