LM - KLIMA s.r.o. Ladislav Malý
© Šuťo 2024 IWAN

Tepelné čerpadlo Enomi – split typ R32

Jednotka tepelného čerpadla R32 Split typu Air Source je integrovaný systém vzduch-voda, ktorý môže dodávať priestorové vykurovanie, chladenie a teplú úžitkovú vodu. Vonkajší systém tepelného čerpadla odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a prenáša ho cez chladiace potrubie do doskového výmenníka tepla v hydronickej skrini. Ohriata voda v hydraulickom boxe cirkuluje do nízkoteplotných tepelných žiaričov (slučky podlahového vykurovania alebo nízkoteplotné radiátory) na zabezpečenie vykurovania a do nádrže na teplú vodu pre domácnosť na zabezpečenie teplej vody pre domácnosť.